Szkolenia stacjonarne

Przeszłe i przyszłe

create free website

"Karta Informacyjna Leczenia Szpitalnego"
Pierwsze w Polsce i jedyne w swoim rodzaju specjalistyczne szkolenie dla tłumaczy medycznych języka angielskiego

PROGRAM:
Dzień pierwszy (9h efektywnej nauki)
Czas trwania: 8:30- 19:00
- Karta Informacyjna Leczenia Szpitalnego a Hospital Discharge Letter - to samo, ale nie tak samo. 
- Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa w lecznictwie zamkniętym. (cz1)

Dzień drugi (7h efektywnej nauki) 
Czas trwania: 8:30 – 17:00
- Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa w lecznictwie zamkniętym. (cz2) 
- Konsultacje specjalistyczne.

ZAKRES ZAGADNIEŃ:
1) Karta informacyjna leczenia szpitalnego - struktura dokumentu: ustalenie nazewnictwa nagłówków, tytułów, śródtytułów. 
2) Hospital Discharge Letter - struktura dokumentu, różnice wobec karty Informacyjnej Leczenia Szpitalnego.
3) Rozpoznania - kody diagnostyczne z ICD-10, co robić z nieścisłościami w mianownictwie wpisanym przez lekarza.
4) Przegląd terminologii występującej w wynikach badań diagnostycznych - obrazowych i laboratoryjnych.
5) Badania diagnostyczne - omówienie przekładanych wypisów z implikacjami anatomiczno-fizjologicznymi.

6) Przebieg leczenia - typowe sformułowania. 

7) Zalecenia lekarskie - typowe sformułowania, mianownictwo farmaceutyczne, opis sposobu podawania i dawkowania leków.

8) Tłumaczenie przykładowych kart informacyjnych leczenia szpitalnego.

UMIEJĘTNOŚCI NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA:

- Uczestnik potrafi przetłumaczyć podstawowe sformułowania w Karcie Informacyjnej Leczenia Szpitalnego, nazwy rozpoznań zgodnie z ICD-10, zalecenia lekarskie itp.
- Uczestnik potrafi przetłumaczyć wyniki badań laboratoryjnych.
- Uczestnik potrafi przetłumaczyć wypis ze szpitala z języka angielskiego na polski. 
- Uczestnik identyfikuje i dekoduje rdzenie, przedrostki i przyrostki w nieznanych wyrazach i zwrotach z zakresu mianownictwa medycznego w językach polskim i angielskim oraz wykorzystuje je do zrozumienia nazw zabiegów medycznych, schorzeń, a także kierunków i płaszczyzn ciała.
- Uczestnik zna i potrafi korzystać z dostępnych źródeł wiedzy dotyczących terminologii medycznej. 

Pierwsza edycja szkolenia organizowana była we współpracy z BT Linguini w Opolu, dn. 10 i 11 listopada 2017r.


"Wstęp do badań klinicznych i statystyki w badaniach naukowych"
Pierwsze w Polsce i jedyne w swoim rodzaju specjalistyczne szkolenie dla tłumaczy medycznych języka angielskiego

Pierwsza edycja tego szkolenia organizowana jest we współpracy z BT Linguini w Opolu w dn. 19 i 20 lutego 2018r. 
Zapisy i informacje - na stronie BT Linguini (kliknij w link)

ZAKRES ZAGADNIEŃ:

- Schematy badań klinicznych

- Dokumentacja badań klinicznych
- Role poszczególnych osób pracujących w badaniach klinicznych
- Metodologia badań naukowych (badania ilościowe i jakościowe)
- Podstawowe metody analizy statystycznej wyników badania
- Koncept EBM

W trakcie zajęć – tłumaczenie przykładowych dokumentów badań klinicznych oraz opisów ich wyników po analizie statystycznej.

UMIEJĘTNOŚCI NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA:

- Uczestnik rozumie podstawowe koncepty związane z prowadzeniem badań klinicznych
- Uczestnik zna podstawowe rodzaje i schematy badań klinicznych
- Uczestnik zna nazwy i zakres podstawowych dokumentów związane z prowadzeniem badań klinicznych
- Uczestnik zna podstawowe metody analizy statystycznej wyników badań
- Uczestnik rozumie koncept EBM i podstawowe pojęcia z zakresu EBM
- Uczestnik zna i potrafi korzystać z dostępnych źródeł wiedzy dotyczących terminologii medycznej
Szkolenie przeznaczone jest dla tłumaczy zainteresowanych przekładem medycznym, bez względu na poziom doświadczenia w dziedzinie.
Mobirise
Kontakt

Email: kkalisz.pl@gmail.com          
Telefon: +44 787 193 23 77